Dr Aleksandar R. Radivojević

Redovni profesor

Departman za geografiju

Dr Aleksandar R. Radivojević

Dr Aleksandar R. Radivojević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 1

018/533 015, lok.127

Biografija

Датум рођења: 23.05.1977. године Држава, место: Република Србија, Сокобања.; Основна школа: "Митрополит Михајло" (бивша Димитрије Драговић) у Сокобањи; Средња школа: Гимназија "Бранислав Нушић", (смер: природно-математички) у Сокобањи; Факултет: Географски факултет, Универзитет у Београду; Докторат: област Регионална географија, тема: "Географске промене у Сокобањској котлини и њихов утицај на регионални развој";
BiografijaAngažovanjaPublikacije