Dr Aleksandar R. Radivojević

Redovni profesor
Departman za geografiju

Датум рођења: 23.05.1977. године

Држава, место: Република Србија, Сокобања.;

Основна школа: "Митрополит Михајло" (бивша Димитрије Драговић) у Сокобањи;

Средња школа: Гимназија "Бранислав Нушић", (смер: природно-математички) у Сокобањи;

Факултет: Географски факултет, Универзитет у Београду;

Докторат: област Регионална географија, тема: "Географске промене у Сокобањској котлини и њихов утицај на регионални развој";

Detalji o nastavniku