Dr Ljiljana S. Stričević

Vanredni profesor

Departman za geografiju

Dr Ljiljana S. Stričević

Dr Ljiljana S. Stričević

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 409

018/533 015,lok.124

Biografija

Рођена је у Крушевцу, 23.04.1977. године. Основну школу  завршила је у Коњуху, а Гимназију у Крушевцу, са одличним успехом. Школске 1996/97. године уписала је редовне студије на Географском факултету Универзитета у Београду. Студије је завршила 2003. године са просечном оценом 9,26 и стекла звање дипломирани географ. Своје даље усавршавање наставила je школске 2003/04. године на последипломским студијама Географског факултета Универзитета у Београду, на смеру Физичка географија, а на другој години определила се за научну област Хидролог
BiografijaAngažovanjaPublikacije