Dr Vladimir R. Rakočević

Redovni profesor

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Dr Vladimir R. Rakočević

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

kabinet 205

018/533 015, lok.116

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije