Dr Vladimir R. Rakočević

Redovni profesor

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Dr Vladimir R. Rakočević

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!