Dr Nebojša Č. Dinčić

Redovni profesor
Departman za matematiku

Датум рођења: 21.03.1983.

Основне студије -  математика: Природно-математички факултет у Нишу, Одсек за математику и информатику, смер Дипломирани математичар за рачунарство и информатику; студије уписане школске 2001/02, а завршене 2006. године.

Дипломски рад - математика: Спољашњи уопштени инверзи са унапред дефинисаном сликом и језгром (ментор проф. др Драган С. Ђорђевић), одбрањен септембра 2006.

Докторске студије - математика, Функционална анализа, на Природно-математичком факултету у Нишу; студије уписане школске 2006/07, а завршене 2011.

Докторска дисертација - математика: Уопштени инверзи производа оператора, (ментор проф. др Драган С. Ђорђевић), одбрањена јуна 2011. на Природно-математичком факултету у Нишу.

Професионалне позиције: 

           истраживач-приправник, 2007-2009, Природно-математички факултет у Нишу

           истраживач-сарадник, 2009-2010, Природно-математички факултет у Нишу

           асистент, 2010-2011, Природно-математички факултет у Нишу

           доцент, 2011-2015, Природно-математички факултет у Нишу

           ванредни професор, 2015-2020, Природно-математички факултет у Нишу

           редовни професор, од 2020, Природно-математички факултет у Нишу

Detalji o nastavniku