Dr Milica Z. Кolundžija

Docent
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
1116 Тeorija mera i integrala osnovne studije, Тeorijska matematika i primene
predavanja
M-113 Тeorija brojeva i polinoma osnovne akademske studije, Matematika
predavanja
M104 Тeorija brojeva i polinoma osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M-215 Algebarske strukture master akademske studije, Matematika
vežbe
M-2242 Banahove algebre i spektri master akademske studije, Matematika
vežbe
M456 Banahove algebre i spektri master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
M-249Fiz P-12 Тeorija grupa i primene master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
vežbe
M-251Fiz P-16 Algebre operatora u kvantnoj mehanici master akademske studije, Primenjena matematika
vežbe
M556 Тeorija grupa i primene master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
vežbe
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici master akademske studije, Matematika 2014
vežbe
I152 Тeorija brojeva i polinoma osnovne akademske studije, Informatika
predavanja
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma osnovne akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
M854 Spektralna teorija operatora doktorske akademske studije, Računarske nauke 2014
doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M-381 Spektralna teorija operatora doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
DSM-7 Spektralna teorija operatora doktorske akademske studije, Matematika
predavanja