Dr Marijana M. Ilić Milošević

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

CURRICULUM VITAE

 

 

IME I PREZIME:                                          Marijana M. Ilić Milošević

EMAIL:                                                       marijanailic83@yahoo.com                            

DATUM I MESTO ROĐENJA  :                     01. 01. 1983. Priština, Srbija

 

OBRAZOVANJE:

2009 – 2015: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (www.bio.bg.ac.rs), Doktorske studije, Smer: Biologija, Modul: Morfologija, sistematika i filogenija životinja. Stečeno naučno zvanje: doktor nauka-biološke nauke. Prosečna ocena studiranja 9.91

2001-2008: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek za biologiju i ekologiju, (www.pmf.ni.ac.rs ) – stečeno zvanje Master. Ocena na diplomskom radu 10, prosečno ocena studiranja 9.35

1997 – 2001: Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš

1989 – 1997: Osnovna škola “Aca Marović”, Priština

 

RADNO ISKUSTVO

 • Oktobar 2015 - u toku: Docent na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF u Nišu za užu naučnu oblast Zoologija (predmeti: Zoologija beskičmenjaka, Parazitologija, Osnovi ekologije životinja)
 • Novembar 2010 -  oktobar 2015: Asistent na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF u Nišu za užu naučnu oblast Zoologija (predmeti: Zoologija beskičmenjaka, Parazitologija, Osnovi ekologije životinja)
 • Oktobar 2008 – 2010: Saradnik u nastavi na Odseku za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, za užu naučnu oblast Zoologija (predmeti: Zoologija beskičmenjaka, Parazitologija, Entomologija)

 

PROJEKTI

 • 2013-u toku: “Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control products to support the implementation of Integrated Pest Management in agriculture and forestry“, BIOCOMES, (FP7-KBBE-2013-7)
 • 2011-u toku: Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena (43001). Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Rukovodilac projekta: Dr Željko Tomanović, redovni profesor, Biološki fakultet Beograd
 • 2009-2010:  Biljne vaši, parazitske ose i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski odnosi (143006B). Ministrastvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Rukovodilac projekta: Dr Željko Tomanović, redovni profesor, Biološki fakultet Beograd.

 

UČEŠĆE NA SKUPOVIMA

 • 2015. Simpozijum entomologa Srbije, 23-27. septembar, Kladovo, Srbija
 • 2013. Simpozijum entomologa Srbije, 18-22. septembar, Tara, Srbija
 • 2013. Međunarodni simpozijum, Ecology of Aphidophaga 12, 09-13. septembar, Beograd, Srbija
 • 2011. Simpozijum entomologa Srbije, 21-25. septembar, Donji Milanovac, Srbija
 • 2010. 10. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Vlasina, Srbija

 

KURSEVI

 • 2013. Symposium and Workshop: “Quantifying phenotypic variation: geometric morphometric approach”. University  of Belgrade, Faculty of Biology. (SCOPES, Švajcarska nacionalna fondacija za nauku)
 • 2009.  Kurs molekularne sistematike, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Zemun, Srbija

 

DODATNE INFORMACIJE

 • Član Entomološkog društva Srbije

 

OBLAST INTERESOVANJA

 • Biologija, ekologija i sistematika parazitskih osa familije Braconidae
 • Biokontrola štetnih insekata upotrebom parazitoida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalji o nastavniku