Dr Ivana Z. Micić

Vanredni profesor
Departman za računarske nauke

BIOGRAFSKI PODACI

        Ime, srednje slovo i prezime: Ivana Z. Micić (devojačko Jančić)

         Zvanje: istraživač saradnik

         Datum i mesto rođenja: 13.07.1984. god, Niš

         Adresa: Branka Krsmanovića 8/13, 18000 Niš

        Sadašnje zaposlenje:docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

        Osnovne studije:

                Godina upisa osnovnih studija: 2003

                Godina  završetka osnovnih studija 2008

                Studijska grupa, fakultet i univerzitet: Studijska grupa za matematiku, smer Informatika, Prirodno Matematički Fakultet, Univerzitet u Nišu.

                Uspeh na osnovnim studijama: prosečna ocena 9,50

                Naučna oblast osnovnih studija: Informaticke nauke

        Znanje stranih jezika: engleski i francuski jezik

        Profesionalna orijentacija (oblast, uža oblast i uska orijentacija):

                       naučna oblast – računarske nauke,

                       uža oblast – teorija izračunavanja, veštačka inteligencija

                       uska orijentacija – automati, formalni jezici, rezonovanje u uslovima neizvesnosti;

NASTAVNI RAD

            Vežbe:

                      Obavezni i izborni predmeti na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu:

          Teorija algoritama, jezika i automata (studijski program Informatika, diplomske studije);

Metodika elektronskog učenja (studijski program Informatika, diplomske studije);

Osnovi informatike( studijski program Biologija, diplomske studije)

 

UČEŠĆE NA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM I DRUGIM PROJEKTIMA

  1. Algebarske strukture i metode za procesiranje informacija (144011)

Period: 2009-2010

Finansiran od: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije

Nosilac projekta: Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Vodja projekta: Miroslav Ćirić

 

  1.  Natural language processing and automata

Period: sept.2010

Finansiran od: DAAD

Nosilac projekta:  TU Dresden, Germany

Vodja projekta: Heiko Vogler

 

 

  1. Razvoj metoda za izračunavanje i procesiranje informacija: teorija i primene       (174013)

Period: 2011-danas

Finansiran od: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije

Nosilac projekta: Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Vodja projekta: Miroslav Ćirić

 

 

Detalji o nastavniku