Dr Jelena S. Vitorović

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

                               

Лични подаци

Јелена Рајковић је рођена 23.09.1982. године у Нишу, Република Србија.

Образовање

Јелена Рајковић је школске 2001/02. године уписала Природно-математички факултет у Нишу, Одсек биологија и екологија - смер дипломирани биолог. У току студија била је стипендиста Фонда за талентоване ученике и студенте града Ниша. Дипломирала је 27.12.2007. године са просечном оценом 9,56. Дипломски рад на тему "Ин витро вијабиност ћелија костне сржи и перитонеалног испирка миша Балб/ц у функцији температуре и времена стајања" из предмета Биологија ћелије, одбранила је са оценом 10 и стекла звање Дипломирани биолог. Уписала је докторске академске студије из области ''Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија'' на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, Институт за биологију и екологију, 2008. године.

Јелена Рајковић се служи енглеским и француским језиком.

Професионална каријера

Јелена Рајковић је 2008. године засновала радни однос у Лабораторији за електронску микроскопију Института за Биомедицинска истраживања на Медицинском факултету у Нишу као стручни сарадник у области електронске микроскопије и експерименталне патологије.

2009. године, Јелена Рајковић је изабрана у звање сарадника у настави за ужу научну област Биотехнологија на Одсеку за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Нишу. Након годину дана, продужен јој је уговор у истом звању. У том периоду била је ангажована је у извођењу практичне наставе на предметима Биохемија, Упоредна физиологија животиња и Имунобиологија.

2011. године изабрана је у звање асистента за исту научну област. Током овог периода је била ангажована у извођењу практичне наставе из предмета: Биохемија, Физиологија животиња, Имунобиологија (Основне академске студије БИОЛОГИЈА), Упоредна физиологија животиња (Дипломске академске студије БИОЛОГИЈА).

Detalji o nastavniku