Dr Vladimir J. Cvetković

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Владимир Цветковић је рођен у Нишу, Република Србија где је завршио основну и средњу школу. Уписао је студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу на Одсеку за биологију и екологију школске 2004/2005. године, смер дипломирани биолог. На прослави дана факултета 9.11.2005., проглашен је за најбољег студента на Одсеку за биологију и екологију у школској 2004/2005. Као студент учествовао је у раду научно-истраживачког друштва студената биологије «Др Сава Петровић». У току студија 2005/2006 и 2006/2007 школске године био је стипендиста Министарства за просвету Републике Србије. Дипломирао је 23.12.2008. године са просечном оценом 9,50 у току студија.

На Одсеку за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Нишу, од стране предметног професора ангажован је као помоћник у извођењу практичне наставе на предметима Генетика од 10.3.2009. и Хуманa генетикa од 12.10.2009.

Школске 2009/2010 године, уписао је докторске студије на студијском програму Биологија, смер Генетика на Биолошком факултету Универзитета у Београду где је докторирао септембра 2016. године.

Од 17.3.2010 је у радном односу на ПМФ-у Универзитет у Нишу, када је ангажован као сарадник у настави за ужу научну област Биотехнологија. Ангажован је у извођењу наставе на предметима Принципи генетике, Генетика, Хумана генетика, Молекуларна генетика, Генотоксикологија, Лабораторијске животиње у биолошким истраживањима, Форензичка биологија, Геномика, Молекуларне основе хуманих болести, Молекуларна биологија малигне ћелије. Владимир Цветковић је фебруара 2012. године изабран у звање асистента за ужу научну област Биотехнологија на одсеку за Биологију и екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. Марта 2017. изабран је у звање доцента. Почетком 2022. изабран је у звање ванредног професора. Учествовао је и учествује на више националних и међународних пројеката. 

Detalji o nastavniku