Dr Saša S. Stanković

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Саша С. Станковић

 

Адреса:

Природно Математички факултет, Универзитет у Нишу, Вишеградска 33, Ниш, Србија

Контакт:

Телефон: 063/464-933

e-mail: sasasta@gmail.com; ssasa@pmf.ni.ac.rs

Датум и место рођења:

2. мај 1982. Лесковац, Србија


Страни језици (1-основно, 5 одлично)

 

 

Разумевање

Говор

Писање

 

Енглески

5

5

5

Француски

3

1

1

Шпански

3

1

1

 


Образовање

Доктор наука – биолошке науке. Биолошки факултет, Универзитет у Београду. 2015.

Докторска дисертација: „Филогенетски односи родова субтрибуса Lysiphlebina и таксономски статус врста рода Adialytus (Foerster) (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae)“.

 

Дипломирани биолог. Природно–математички факултет, Универзитет у Нишу. 2008. Просечна оцена студирања: 9,04.

Дипломски рад: „Одлике макрозообентоса Шуманске реке".


Област истраживања

Ентомологија, Hymenoptera, Таксономија фамилије Braconidae. Употреба паразитоида у биолошкој контроли штетних инсеката. Паразитске осе и муве.


Радно искуство:

2010-2012.      Природно-математички факултет, Универзитета у Нишу. Истраживач приправник.

2012-2015.      Природно-математички факултет, Универзитета у Нишу. Асистент за ужу научну област Зоологија.

2015-2020       Природно-математички факултет, Универзитета у Нишу. Доцент за ужу научну област Зоологија.

2020-              Природно-математички факултет, Универзитета у Нишу. Ванредни професор за ужу научну област Зоологија.


Учешће на домаћим научним пројектима:

2011-2015.      Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена (43001). Трајање: 2011-2015.

2006-2010.      Биљне ваши, паразитске осе и ериофидне гриње: диверзитет и филогенетски односи (143006Б).


Учешће на међународним научним пројектима:

2010-2012 .     Host specialization of aphid parasitoids SCOPES, Suisse Scientific National Foundation, (Scientific Co-OPeration between Eastern Europe and Switzerland) Number: IZ73Z0_1 28174.

2014-2018.      New biological control products for sustainable farmers and foresters – BIOCOMES EU project, Number FP7-KBBE.


Курсеви и стручна усавршавања:

2013.               Symposium and Workshop. „Quantifying phenotypic variation: geometric morphometric approach.“ 23-26 September 2013, University of Belgrade, Faculty of Biology.

2014.               Workshop. „Phylogeny and comparative methods in geometric morphometrics“. 07-11 July 2014, University of Belgrade, Faculty of Biology.


Рецензије у научним часописима:

Acta Entomologica Serbica

American Journal of Agricultural and Biological Sciences

Biologica Nissana

Hellenic Plant Protection Journal

Journal of Agricultural Science and Practice

Journal of Apicultural Research

Journal of the Entomological Research Society


Чланства:

„Acta entomologica Serbica“ технички уредник

Ентомолошко друштво Србије

Српско биолошко друштво

Биолошко друштво „Др Сава Петровић“


Учешће на научно популарним манифестацијама и скуповима:

Наук није баук, у организацији Гимназије Светозар Марковић, Ниш. 2010.

Наук није баук, у организацији Гимназије Светозар Марковић, Ниш. 2011.

Наук није баук, у организацији Гимназије Светозар Марковић, Ниш. 2012.

Наук није баук, у организацији Гимназије Светозар Марковић, Ниш. 2013.

Наук није баук, у организацији Гимназије Светозар Марковић, Ниш. 2014.

Наук није баук, у организацији Гимназије Светозар Марковић, Ниш. 2015.

Ноћ Истраживача, „Science in Motion for Friday Night Commotion (2014-2017)“ (SCIMFONICOM 2014-15, EU project H2020-MSCA-NIGHT-633376).

Регионални центар за таленте Ниш. Методологија увођења талентованих ученика у научно истраживачки рад, дисциплина биологија. Тема: „Живот инсеката“. 2013.


Web:

http://wpresspmf.pmf.ni.ac.rs/?page_id=2231&lang=en&idz=298

https://www.researchgate.net/profile/Sasa_Stankovic2


Библиографија:

https://www.npao.ni.ac.rs/prirodno-matematicki-fakultet/1016-sasa-s-stankovic

 

Detalji o nastavniku