Dr Milica S. Stojković-Piperac

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

LIČNI PODACI:

Prezime i ime:                        Stojković Piperac S. Milica

Datum i mesto rođenja:            24.07.1983. Niš, Srbija          

E-mail :                                  milicas@pmf.ni.ac.rs

Mesto stalnog boravka:            N

OBRAZOVANJE:

 • 2008–2015 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija

Doktorat iz Bioloških nauka (smer : Ekologija-Hidrobiologija i zaštita voda)

Doktorska disertacija: «Model za korišćenje riba u sistemu biotičkih indeksa i njegova uloga u proceni kvaliteta i ekološkog statusa tekućih voda« (Mentor : Prof. dr Vladica Simić)

Prosečna ocena tokom doktorskih studija : 10,00

 • 2002–2008 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija

Diplomirani biolog-ekolog

Tema diplomskog rada: «Distribucija makrozoobentosa i saprobiološka procena kvaliteta vode Gabrovačke reke « (Mentor : Prof. dr Nebojša Živić)

Prosečna ocena tokom studija : 9,62

STIPENDIJE:

 • 2009 – 2011  Stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije 
 • 2007  Stipendija EFG banke studentima završnih godina osnovnih studija sa izuzetno visokim prosekom.
 • 2004 – 2007  Stipendija Grada Niša za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata tokom II, III i IV godine studija i apsolventskog staža.

RADNO ISKUSTVO:

 • 2015 – Docent na Departmanu za biologiju i ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Ekologija i zaštita životne sredine
 • 2012 –  2015 Asistent na Departmanu za biologiju i ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Ekologija i zaštita životne sredine (Predmeti: Ekologija životinja, Hidrobiologija, Limnologija, Bioindikacije i biomonitoring, Ekotoksikologija, Metodika nastave biologije, Metodika praktične nastave biologije u školama)
 • 2009 – 2012  Istraživač-pripravnik na Departmanu za biologiju i ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu
 • 2008 – 2009  Izvođenje vežbi iz predmeta “Ekologija” za studente Osnovnih akademskih studija na Fakultetu zaštite na radu u Nišu

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA:

 • 2011 – Biosensing tehnologije i globalni sitem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima, ev.br. 043002.
 • 2009 – 2011  Diverzitet flore i vegetacije centralnog Balkana – ekologija, horologija i konzervacija ev.br. 143015.

UČEŠĆE NA NAUČNIM SKUPOVIMA:

 • 2015    8th Central European Dipterological Conference, Kežmarské Žľaby, High Tatra Mountains, Slovakia 28-30 September
 • 2013   11. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Vlasinsko jezero 13.-16. jun
 • 2011   18th International Symposium on Chironomidae. Trondheim, Norway, 04.-06. July
 • 2010   10. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Vlasinsko jezero 17.-20. jun
 • 2008   37. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda "Voda 2008". Mataruška banja 03.-06. jun 

DODATNE INFORMACIJE:

 • Član nacionalnog tima u međunarodnom projektu Joint Danube Survey 3 (2013)
 • Član biološkog društva ,,Dr Sava Petrović" u Nišu
 • Sekretar Departmana za biologiju i ekologiju, PMF-a u Nišu (2012 –2014)

 

 

 

 

 

Detalji o nastavniku