Dr Ivana S. Radonjić Mitić

Naučni saradnik

Departman za fiziku

Dr Ivana S. Radonjić Mitić

Dr Ivana S. Radonjić Mitić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 500

(018) 533-015

Biografija

Др Ивана С. Радоњић Митић Научни сарадник Департман за физику   Образовање 2009: Основне академске студије - Физичке науке / Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 2018: Докторске академске студије - Физичке науке / Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет   Кретање у служби 2010: Истраживач-приправник / Природно-математички факултет у Нишу 2013: Истраживач-сарадник / Природно-математички факултет у Нишу 2019: Научни сарадник / Природно-математички факултет у Нишу   Идентификациони број истражи
BiografijaAngažovanjaPublikacije