Dr Ivana S. Radonjić Mitić

Naučni saradnik
Departman za fiziku

Др Ивана С. Радоњић Митић

Научни сарадник

Департман за физику

 

Образовање

2009: Основне академске студије - Физичке науке / Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

2018: Докторске академске студије - Физичке науке / Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

 

Кретање у служби

2010: Истраживач-приправник / Природно-математички факултет у Нишу

2013: Истраживач-сарадник / Природно-математички факултет у Нишу

2019: Научни сарадник / Природно-математички факултет у Нишу

 

Идентификациони број истраживача

Scopus: 55197295400

ORDID: 0000-0002-0418-763X

 

Detalji o nastavniku