Dr Marija B. Vasić Jovev

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Marija B. Vasić Jovev

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-105

(018) 514-881

Biografija

dr Marija B. Vasić JovevNaučni saradnik Departman za hemiju
Obrazovanje2003: Diplomske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu2009: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Kretanje u službi2010: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu2013: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu2019: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Oblasti naučnog interesovanjaPrimenjena hemija; Nauka o materijalima; Fotokataliza; Biogoriva
Identifikacioni broj istraživačaSCOPUS AUTHOR ID: 57191445271ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3499-0052
Angažovanje u nastaviVežbe: Industrijski procesi Zelena hemija Hemija i tehnologija materijalaOsnove tehnologije materijala
BiografijaAngažovanjaPublikacije