Dr Marija B. Vasić Jovev

Naučni saradnik
Departman za hemiju

dr Marija B. Vasić Jovev

Naučni saradnik 

Departman za hemiju


Obrazovanje

2003: Diplomske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2009: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Kretanje u službi

2010: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2013: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2019: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Oblasti naučnog interesovanja

Primenjena hemija; Nauka o materijalima; Fotokataliza; Biogoriva


Identifikacioni broj istraživača

SCOPUS AUTHOR ID: 57191445271

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3499-0052


Angažovanje u nastavi

Vežbe: Industrijski procesi 

Zelena hemija 

Hemija i tehnologija materijala

Osnove tehnologije materijala

Detalji o nastavniku