Dr Željko J. Mladenović

Docent
Departman za fiziku

Жељко Младеновић је рођен 18. маја 1989. године у Пироту, Република Србија. Основну школу „Вук Стефановић Караџић“ у Пироту завршио је 2004. године као носилац Вукове дипломе. Гимназију у Пироту, природно-математички смер, завршио је 2008. године, као носилац Вукове дипломе.

Основне академске студије на Департману за физику, Природно-математичког факултета у Нишу уписао је школске 2008/2009. године и завршио школске 2010/2011. са просечном оценом 10.00 (десет).

Мастер студије на смеру Општа физика, Природно-математичког факултета у Нишу, уписао је школске  2011/2012. и завршио у року, школске 2012/2013. са просечном оценом 10.00 (десет).

Добитник је посебне награде „Сребрни знак Универзитета“, као најбољи студент Универзитета у Нишу за школску 2012/2013. годину.

Докторске студије на смеру Физика јонизованог гаса и плазме на Физичком факултету у Београду уписао је школске 2013/2014.

Почетком друге године мастер студија изабран је у звање сарадника у настави на Департману за физику, Природно-математичког факултета у Нишу, и држао је рачунске вежбе на Основним академским студијама Физике школске 2012/2013. године из предмета Електромагнетизам, Оптика и Основи физике чврстог стања. Такође, држао је рачунске вежбе из предмета Физика за студенте биологије, Природно-математичког факултета у Нишу.

Након завршетка мастер студија био је први пут биран у звање асистента на Департману за физику Природно-математичког факултета у Нишу, за ужу научну област Теоријска физика. Држао је и држи рачунске и лабораторијске вежбе из следећих предмета: Електромагнетизам (рачунске вежбе, 2. година основних студија, 2013/2014), Оптика (рачунске вежбе, 2. година основних студија, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), Основи статистичке физике (рачунске вежбе, 3. година основних студија, 2013/2014), Основи физике чврстог стања  (рачунске и лабораторијске вежбе, 3. година основних студија, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), Електродинамика (рачунске вежбе, 1. година мастер студија, модул Општа физика 2015/2016), Основи физике плазме (рачунске вежбе, 2. година мастер студија, модул Општа физика и модул Примењена физика, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), Физика чврстог стања (рачунске и лабораторијске вежбе, 2. година мастер студија, модул Општа физика и модул Примењена физика, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), Класична теоријска физика (рачунске вежбе, 1. година мастер студија на Департману за математику, модул Математички модели у физици, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), Статистичка физика (рачунске вежбе, 1. година мастер студија, модул Општа физика и Примењена физика 2017/2018).

Detalji o nastavniku