Dr Ivana S. Dimitrijević

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Ivana S. Dimitrijević

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-38

Biografija

Ивана С. Димитријевић (девојачко Зрнзевић) рођена је 21.08.1988. у Краљеву. Основну школу похађала је у Призрену и Врњачкој Бањи. Гимназију у Врњачкој Бањи завршила је са одличним успехом 2007. године. Основне академске студије уписала је 2007. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, на Департману за хемију, а исте завршила 2010. године са просечном оценом 8,55 и стекла звање Хемичар. Дипломске академске студије (смер примењена хемија) завршила је у року, са просечном оценом 9,42. Одбранила је мастер рад са оценом 10, на катедри за О
BiografijaAngažovanjaPublikacije