Dr Jelena Z. Mitić

Naučni saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Jelena Z. Mitić

Dr Jelena Z. Mitić

botblocker@heartinternet.uk

(018) 533-015

Biografija

Jelena Mitić, dipl. inž. arh., rođena je 11.11.1983. godine u Nišu, Republika Srbija. Završila je osnovnu školu “Vožd Karađorđe” u Nišu, dok je srednjoškolsko obrazovanje stekla u građevinsko tehničkoj školi “Neimar”, takođe u Nišu. Građevinsko - arhitektonski fakultet u Nišu upisala je školske 2002/2003. godine, a dana 29.09.2008. je završila studije na pomenutom fakultetu na arhitektonskom smeru sa opštim uspehom 8.10 (osam 10/100) u toku studija i ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu iz predmeta: Projektovanje stambenih zgrada, Urbanizam i Drvene konstrukcije. Nakon završenih studija radila je u dva projektna biroa. Doktorske studije upisala je školske 2012/2013. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, naučna oblast Mašinsko inženjerstvo i položila sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom deset. Uporedo, po upisu doktorskih studija, započela je stručno usavršavanje u Laboratoriji za inteligentne proizvodne sisteme (LI
BiografijaAngažovanjaPublikacije