Dr Jelena Z. Mitić

Naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Dr Jelena Z. Mitić

Istraživač saradnik

Departman za biologiju

 

Obrazovanje:

2002-2008: Osnovne studije - Arhitektura, Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu

2012-2019: Doktorske akademske studije - Mašinsko inženjerstvo, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi:

2015: Istraživać saradnik / Prirodno matematički fakultet u Nišu

2018: Reizbor istraživač saradnik /  Prirodno matematički fakultet u Nišu

2020: Pokrenut postupak za naučno zvanje - naučni saradnik 

 

Oblasti naučnog interesovanja:

Biomedicinski inženjering, Informacione tehnologije, Veštačka inteligencija, 

 

Identifikacioni broj istraživača:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2662-6496

E-CRIS: 11978

 

 

Detalji o nastavniku