Dr Miloš A. Popović

Viši naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BDI103 Кoncepti konzervacionog planiranja doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
M2.M1402 Кvantitativna ekologija i genetika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
DB.DB211 Кoncepti konzervacionog planiranja doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
M2.M1402 Кvantitativna ekologija i genetika master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja