Dr Miloš A. Popović

Naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BDI103 Кoncepti konzervacionog planiranja doktorske akademske studije, Biologija
predavanja