Dr Miloš A. Popović

Naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2021/2022 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BDI103 Кoncepti konzervacionog planiranja doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
M2.M1402 Кvantitativna ekologija i genetika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja