Aleksandra G. Petrović

Istraživač saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Godina i mesto rođenja: 1994., Leskovac.

Obrazovanje:

2001-2009.: osnovna škola "Bora Stanković" u Vučju;

2009-2013.: srednja škola “Gimnazija Leskovac” u Leskovcu;

2013-2016.: Osnovne akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

2016-2018.: Master akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu sa odbranjenim master radom na temu: “Uticaj pirimetanila na histološku građu štitne i nadbubrežne žlezde”;

2018-2024.: Doktorske akademske studije – Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu sa odbranjenom doktorskom tezom na temu: "Komparativna analiza efekata mešavine lekovitog bilja i derivata sulfoniluree na sekundarne komplikacije dijabetesa kod pacova".

Kretanje u službu:

2018-2022.: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

2022.: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

Identifikacioni broj istraživača:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4620-1302

E-CRIS: 11966

Ostale aktivnosti

2018-2019.: Učešće na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi“ (III4107).

2019. godine učesnik na Erasmus+ Traineeship programu na Univerzitetu Ovidius, Konstanca, Rumunija.

Tokom 2019. godine učešće na edukacionom seminaru i radionici pod nazivom  „3 generacije PCR“ (PCR, qPCR, ddPCR) održanom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u saradnji sa Labena Academy, Beograd (20.11.2019.) i trećem kursu Erasmus+ CPD programa „Virtual Learning Environment in University Laboratory Classes“ u okviru NETCHEM projekta „ICT Networking for Overcoming Techncal and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education“ u organizaciji Univerziteta u Nišu (u periodu od 10.04.2019. do 24.04.2019.).

Od 2019. do 2021. godine radno angažovanje u izvođenju nastave u specijalizovanim odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji "Bora Stanković" u Nišu.

Publikovani radovi:

Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21):

Madić, V., Petrović, A., Jušković, M., Jugović, D., Djordjević, Lj., Stojanović, G., Vasiljević, P.: Polyherbal mixture ameliorates hyperglycemia, hyperlipidemia and histopathological changes of pancreas, kidney and liver in a rat model of type 1 diabetes. Journal of Ethnopharmacology, 2021. 265,113210.

Petrović, A., Madić, V., Stojanović, G., Zlatanović, I., Zlatković, B., Vasiljević, P., Đorđević, Lj.: Antidiabetic effects of polyherbal mixture made of Centaurium erythraea, Cichorium intybus and Potentilla erecta. Journal of Ethnopharmacology, 2023.319,117032.

Petrović, A., Madić, V., Jušković, M., Đorđević, Lj., Vasiljević, P., 2021. Osteoprotective Effects of ‘Anti-Diabetic’ Polyherbal Mixture in Type 1 Diabetic Rats. Acta Veterinaria 71, 256-272. 

Radovi u časopisima od vrhunskog nacionalnog značaja (M51):

Petrović, A., Stojković, K., Madić, V., Đorđević, Lj.: In vitro antioxidant and antidiabetic potential of herbal mixture traditionally used in treatment of diabetes mellitus. Biologica Nyssana, 2022. 13(2): 165-172. 

Radovi u časopisima od nacionlanog značaja (M52):

Madić V, Petrović A, Jugović D, Maksimović B, Vasiljević P. Life with diabetes in the COVID-19 era. Glasnik Antropološkog društva Srbije /Journal of the Antropological Society of Serbia, 2023. 56 (1-2): 41–47.

Saopštenja na naučnim skupovima od međunarodnog značaja štampana u izvodu (M34):

Madić, V., Petrović, A., Jušković, M., Žabar-Popović, A., Aleksić, M., Vasiljević, P: Hypoglycemic effect of traditionally used herbal mixture in normal and diabetic rats. 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt., 2019. 172

Petrović, A., Madić, V., Mladenović, N., Stojković, K., Zlatković, B., Vasiljević, P., Đorđević, Lj. Antioxidative, antidiabetic and cytoprotective activity of two polyherbal mixtures and five medical plants traditionally used in type 2 diabetes therapy. 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kladovo, 2022. 191

Madić, V., Petrović, A., Žabar Popović, A., Maksimović, B., Jušković, M., Vasiljević, P. Biological activity of ‘anti-diabetic’ herbal mixture and five medicinal plants methanolic and ethanolic extracts. 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kladovo, 2022. 189

Maksimović, B., Petrović, A., Madić, V., Mladenović, N., Zlatković, B., Vasiljević, P., Đorđević, Lj. Traditionally used polyherbal mixture ameliorates diabetes-related spleen damage in a rat model of type 2 diabetes. 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kladovo, 2022. 190

Madić, V., Petrović, A., Jugović, D., Maksimović, B., Vasiljević, P.: Life with diabetes in the COVID-19 era. 57th Congress of the Anthropological Society of Serbia, Kopaonik (Brzeće), 2023, 63. M34

Saopštenja na naučnim skupovima od nacionalnog značaja štampana u izvodu (M64):

Петровић, А., Мадић, В., Максимовић, Б., Младеновић, Н., Златковић, Б., Васиљевић, П., Ђорђевић, Љ. Ефекат традиционалне мешавине лековитог биља на стање бубрега код пацова са почетном дијабетесном нефропатијом. Трећи конгрес биолога Србије, Златибор, 2022. 353.

Петровић, А., Мадић, В., Младеновић, Н., Максимовић, Б., Златковић, Б., Васиљевић, П., Ђорђевић, Љ. Остеопротективно дејство традиционалне мешавине лековитог биља код пацова са дијабетесом типа 2. Трећи конгрес биолога Србије, Златибор, 2022. 354.

Максимовић, Б., Мадић, В., Петровић, А., Младеновић, Н., Јушковић, М., Васиљевић, П. Протективни ефекат биљне мешавине на слезину пацова са индукованим дијабетесом типа 1. Трећи конгрес биолога Србије, Златибор, 2022. 358.

Мадић, В., Петровић, А., Максимовић, Б., Ђорђевић, Љ., Васиљевић, П. Утицај инсулина гларгина на редукцију оштећења панкреаса у алоксаном индукованом моделу дијабетеса. Трећи конгрес биолога Србије, Златибор, 2022. 360.

Maksimović, B., Petrović, A., Madić, V., Milovanović, D., Jušković, M., Đorđević, Lj., Vasiljević, P.: Komparativna analiza genotoksičnosti dekokata biljnih vrsta koje se koriste kao prirodni laksativi: Allium cepa test. Prva konferencija Srpskog biološkog društva „Stevan Jakovljević“ Kragujevac, 2023, 72. M64

Petrović, A., Maksimović, B., Madić, V., Zlatković, B., Petrović, A., Vasiljević, P., Đorđević, Lj.: Efekti antidijabeteske biljne mešavine u prevenciji retinopatije kod pacova sa dijabetesom. Prva konferencija Srpskog biološkog društva „Stevan Jakovljević“ Kragujevac, 2023, 126. M64

Recenziranje radova za časopis "Acta Veterinaria-Beograd"

Angažovanje u nastavi:

Vežbe:

Biologija ćelije (BIO107)

Razviće životinja (OB.OB34O)

Fiziologija životinja (BIO303)

Uporedna fiziologija životinja (BIO402)

Fiziologija 1 (OB.OB53O)

Fiziologija 2 (OB.OB62O)

Detalji o nastavniku