Aleksandra G. Petrović

Istraživač saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Aleksandra G. Petrović

istraživač-pripravnik

Departman za biologiju i ekologiju

 

Datum, godina i mesto rođenja: 14.07.1994., Leskovac.

Obrazovanje :

2001-2009.: osnovna škola "Bora Stanković" u Vučju;

2009-2013.: srednja škola “Gimnazija Leskovac” u Leskovcu;

2013-2016.: Osnovne akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

2016-2018.: Master akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu sa odbranjenim master radom na temu: “Uticaj pirimetanila na histološku građu štitne i nadbubrežne žlezde”;

2018-___.: Doktorske akademske studije – Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

Kretanje u službu:

2018.: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

Oblasti naučnog interesovanja:

fiziologija, histologija, citologija, endokrinologija, toksikologija

Identifikacioni broj istraživača:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4620-1302

E-CRIS: 11966

Ostale aktivnosti

2018-2019.: Učešće na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi“ (III4107).

2019. godine učesnik na Erasmus+ Traineeship programu na Univerzitetu Ovidius, Konstanca, Rumunija.

od 2019. godine radno angažovanje u izvođenju nastave u specijalizovanim odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji "Bora Stanković" u Nišu.

Publikovani radovi:

Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21):

Madić, V., Petrović, A., Jušković, M., Jugović, D., Djordjević, Lj., Stojanović, G., Vasiljević, P.: Polyherbal mixture ameliorates hyperglycemia, hyperlipidemia and histopathological changes of pancreas, kidney and liver in a rat model of type 1 diabetes. Journal of Ethnopharmacology, 2021. 265,113210.

Saopštenja na naučnim skupovima međunarodnog značaja štampana u izvodu (M34):

Madić, V., Petrović, A., Jušković, M., Žabar-Popović, A., Aleksić, M., Vasiljević, P: Hypoglycemic effect of traditionally used herbal mixture in normal and diabetic rats. 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt., 2019. 172

Angažovanje u nastavi:

Vežbe:

Biologija ćelije (BIO107)

Razviće životinja (BIO205)

Fiziologija životinja (BIO303)

Uporedna fiziologija životinja (BIO402)

 

 

 

Detalji o nastavniku