Jelena M. Denić

Istraživač saradnik

Departman za hemiju

Jelena M. Denić

Jelena M. Denić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 22

(018) 533-015

CV

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije