Jelena M. Aksić

Istraživač saradnik

Departman za hemiju

Jelena M. Aksić

Jelena M. Aksić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 22

(018) 533-015

CV

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije