Jelena M. Aksić

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-256-2-B Organski polutanti 2 master akademske studije, Primenjena hemija 2014
vežbe
XX.H225C Medicinska hemija master akademske studije, Hemija
laboratorijske vežbe