Vukašin D. Stanojević

Asistent

Departman za računarske nauke

Vukašin D. Stanojević

Vukašin D. Stanojević

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Vukašin D Stanojević Asistent Departman za računarske nauke   Obrazovanje 2014-2017: Osnovne akademske studije - Računarske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2017-2019: Master akademske studije - Računarske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2019- : Doktorske akademske studije - Računarske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Kretanje u službi 2021: Asistent / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2020: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Oblasti naučnog interesovanja Mašinsko učenje, veštačke neuronske mreže i efikasna implementacija algoritama mašinskog učenja na grafičkim procesorskim jedinicama i edge računarima.
  Angažovanje u nastavi Vežbe:Uvod u programiranje,
Paralelno i distribuirano programiranje
Baze podataka,
Obrada velikih sk
BiografijaAngažovanjaPublikacije