Vukašin D. Stanojević

Asistent
Departman za računarske nauke

Vukašin D Stanojević

Asistent

Departman za računarske nauke

 

Obrazovanje

2014-2017: Osnovne akademske studije - Računarske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2017-2019: Master akademske studije - Računarske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2019- : Doktorske akademske studije - Računarske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2021: Asistent / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2020: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Oblasti naučnog interesovanja

Mašinsko učenje, veštačke neuronske mreže i efikasna implementacija algoritama mašinskog učenja na grafičkim procesorskim jedinicama i edge računarima.

 

Angažovanje u nastavi

Vežbe:

Uvod u programiranje,
Paralelno i distribuirano programiranje
Baze podataka,
Obrada velikih skupova podataka,
Veštačke neuronske mreže,
Paralelno i distribuirano mašinsko učenje,
Mašinsko učenje u robotici,
Softverske platforme i programski jezici za veštačku inteligenciju

Ranija angažovanja:
Uvod u računarstvo,
Uvod u baze podataka,
Objektno-orijentisano programiranje 2

Detalji o nastavniku