Dr Milena N. Miljković

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Milena N. Miljković

Dr Milena N. Miljković

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 302

Biografija

ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Милена Презиме Миљковић Година рођења 1960 Звање Редовни професор Титула Доктор хемијских наука e-mail milena.miljkovic@pmf.edu.rs; milenabmv@gmail.com Телефон 065/42 92 621 Катедра Катедра за примењену и индустријску хемију Област и ужа научна област Хемија; уже научне области: индустријска хемија, прехрамбена хемија, хемијска текстилна технологија, методика наставе хемије
BiografijaAngažovanjaPublikacije