Dr Dimitrija N. Savić Zdravković

Naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
EКO403 Hidrobiologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
vežbe
EКOI11 Ekotoksikologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
vežbe
EКOI14 Limnologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
vežbe
EКOI22 Abiotička svojstva vodenih ekosistema master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
vežbe
ME.ME141 Abiotička svojstva vodenih ekosistema master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
vežbe
ME.ME23O Hidrobiologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
vežbe