Jovana S. Stojanović

Istraživač saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Jovana S. Stojanović

Jovana S. Stojanović

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 11

Biografija

Jovana S Stojanović Istraživač-pripravnik Departman za biologiju i ekologiju   Obrazovanje 2009: Osnovne akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2013: Master akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2017: Doktorske akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Kretanje u službi 2018: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Oblasti naučnog interesovanja Botanika   Identifikacioni broj istraživača ORCID: 0000-0001-9447-5442 E-CRIS: 11974   Nagrade i priznanja “Svetosavska nagrada“ za najbolje diplomirane studente Univerziteta u Nišu za 2016. godinu.   Ostale aktivnosti Učešće na projektu Ministarstva
BiografijaAngažovanjaPublikacije