Jovana S. Stojanović

Istraživač saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Jovana S Stojanović

Istraživač-pripravnik

Departman za biologiju i ekologiju

 

Obrazovanje

2009: Osnovne akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2013: Master akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2017: Doktorske akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2018: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Oblasti naučnog interesovanja

Botanika

 

Identifikacioni broj istraživača

ORCID: 0000-0001-9447-5442

E-CRIS: 11974

 

Nagrade i priznanja

“Svetosavska nagrada“ za najbolje diplomirane studente Univerziteta u Nišu za 2016. godinu.

 

Ostale aktivnosti

Učešće na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva - procena, održivo korišćenje i zaštita“ (ОN-173030).

Tokom školske 2019/2020 angažovana na izvođenju vežbi iz predmeta Botanika, Zoologija i Mikrobiologija na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu, Univerzitet u Nišu.

 

Angažovanje u nastavi

Vežbe: Morfologija i anatomija biljaka (BIO104)

 

Detalji o nastavniku