Milena D. Nikolić

Istraživač saradnik

Departman za hemiju

Milena D. Nikolić

Milena D. Nikolić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-4

(018) 514-881 (FF)

Biografija

Milena D. Nikolić (rođ. Ivanović) Istraživač-saradnik Departman za hemiju   Obrazovanje 2008: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2011: Master akademske studije - Hemijske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2013: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Kretanje u službi 2015: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2018: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Studijski boravci i usavršavanja Učestvovala je u realizaciji TEMPUS projekta „Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry related Programes“ i boravila u periodu april-maj na Univerzitetu u Brnu, Češka (Institute of Chemistry and Technology of Environmenta
BiografijaAngažovanjaPublikacije