Dr Jelena Mrmošanin

Docent

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Jelena Mrmošanin

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Лични подаци Др Јелена Мрмошанин (рођ. Брцановић) је рођена је 09.07.1986. године у Нишу. Место њеног сталног боравка је Ниш. Подаци о досадашњем образовању Завршила је основну школу „Моша Пијаде“ и медицинску школу „Др Миленко Хаџић“ у Нишу. Основне студије на Департману за хемију Природно-математичког факултета у Нишу, уписала је школске 2005/2006. године. Дипломирала је 23.09.2011. године просечном оценом 9,52 (девет педесет два) и оценом 10 (десет) је одбранила дипломски рад под називом „Утицај пестицида алахлора и трифлуралина на рас
BiografijaAngažovanjaPublikacije