Dr Milica D. Branković

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Dr Milica D. Branković

Dr Milica D. Branković

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 29

(018) 533-015

Biografija

Milica D Branković Istraživač saradnik Departman za hemiju Obrazovanje 2010: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2013: Master akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2015: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu Kretanje u službi 2016: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2019: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu Studijski boravci i usavršavanja  Učesnik 8. škole masene spektrometrije “The Mass Spectrometry in Environmental and Biochemical Analysis”, organizovane u saradnji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i Univerziteta „Pjer i Marija Kiri“ iz Pariza, koja je održana od 31.05.2013. do 02.06.2013. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.  Učesnik radionice “Annual Workshops with D
BiografijaAngažovanjaPublikacije