Dr Milan Nešić

Docent

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Milan Nešić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-117

CV

Biografija

РАДНО ИСКУСТВО Од априла 2018. - асистент на департману за хемију, на катедри за органску хемију и биохемију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу Србија; www.pmf.ni.ac.rs Настава: лабораторијске вежбе из Медицинске хемије, Препаративна органска хемија, Органске синтезе, Хемија секундарних метаболита, Вишег курса органске хемије и Вишег курса инструменталних метода у органској хемији. Септембар 2016. - април 2018. – истраживач – приправник на Природно-математичком факултету, Универзитета у Нишу, Србија; www.pmf.ni.ac.rs   ОБРАЗОВАЊЕ
BiografijaAngažovanjaPublikacije