Milan Nešić

Asistent
Departman za hemiju

РАДНО ИСКУСТВО

Од априла 2018. - асистент на департману за хемију, на катедри за органску хемију и биохемију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу Србија; www.pmf.ni.ac.rs

Настава: лабораторијске вежбе из Медицинске хемије, Препаративна органска хемија, Органске синтезе, Хемија секундарних метаболита, Вишег курса органске хемије и Вишег курса инструменталних метода у органској хемији.

Септембар 2016. - април 2018. – истраживач – приправник на Природно-математичком факултету, Универзитета у Нишу, Србија; www.pmf.ni.ac.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2015. -         – докторске студије хемије - Органска хемија и биохемија - студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, Србија

2013 - 2015 Мастер хемичар - истраживање и развој - студије на Природно -математичком факултету Универзитета у Нишу, Србија. Наслов магистарског рада: „Нова синтеза ацетала из алдехида и кетона помоћу PPh3-CCl4“, руководилац професор др Нико Радуловић

2010 - 2013 Дипломирани хемичар - студије хемије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, Србија

2006 - 2010 Гимназија „Стеван Јаковљевић“, Власотинце, Србија

 

НАГРАДЕ, ПРИЗНАЊА, СТИПЕНДИЈЕ

-Ученик генерације у основној школи и гимназији у Власотинцу.

-За учешће на преко 40, и освојених 11 регионалних такмицења из математике, физике, хемије и географије.

-За учешће на укупно 8 републичких такмичења из хемије, физике и географије, и освојено 4. (2007.) и 3. место (2008.) из хемије, као и 1. место (2007., 2008. и 2009.)  из географије.

-Српског хемијског друства за остварен успех у току студирања. 

-Града Ниша за најбољег студента Природно-математицког факултета у Нишу. (2014/15)

-Универзитета у Нису ,,најбољем студенту који је завршио основне академске студије универзитета у Нису 2012/13“ (2014)

-Града Ниша „дипломираном студенту Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, који је у 2015. години дипломирао са просечном оценом 10.00“  (2016)

-Општине Власотинце, за успех у току студирања (2016)

Стипендије:      

-Министарства просвете, научног и технолошког развоја (2006/07-2007/08)

-Фонда ,,Привредник“, Нови Сад (2007/8-2013/14)

-Фонда за развој научног и уметничког подмлатка (2009/10-2013/14)

-Фонда за младе таленте (2014/15)

-Општине Власотинце (2012/13-2014/15)

-Константинова стипендија (2013/14)

-Српске народне одбране у Америци „Михајло Пупин“: (2013/2014)

Detalji o nastavniku