Lazar Stojković

Asistent

Departman za računarske nauke

Lazar Stojković

Lazar Stojković

botblocker@heartinternet.uk

CV

Biografija

Научна интересовања: Машинско учење, Наука о подацима, Теорија информација, Примењена математика; LinkedIn: www.linkedin.com/in/lazarsstojkovic; ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Lazar-Stojkovic-2; ORCID: 0000-0002-4405-8840;
BiografijaAngažovanjaPublikacije