Lazar Stojković

Asistent
Departman za računarske nauke

Лични подаци

Образовање

 • Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, ОАС Математика (2013-2016), просек 10.00
 • Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, ОАС Информатика (2013-2016), просек 10.00
 • Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, МАС Рачунарске науке (2016-2018), просек 10.00
 • Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, ДАС Рачунарске науке (2018-), просек 10.00
  Награде
      
  Државна стипендија (2015), Извор: Министарство образовања, науке и технолошког развоја, Република Србија
      Фонд за младе таленте Републике Србије - Доситеја (2016), Извор: Министарство омладине и спорта, Република Србија
      Државна стипендија за надарене студенте (2017), Извор: Министарство образовања, науке и технолошког развоја, Република Србија
      Фонд за младе таленте Републике Србије - Доситеја (2018), Извор: Министарство омладине и спорта, Република Србија
      Најбољи дипломирани студент Департмана за рачунарске науке у 2017/18. години (2019), Извор: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
      Плакета студентима који су 2017/18. године дипломирали са просечном оценом 10.00 (2019), Извор: град Ниш

Научна интересовања

 • Машинско учење
 • Наука о подацима
 • Примењена математика

Радно искуство

 • Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, студент МАС ангажован у настави (2017-2019)
 • Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, асистент (2019-)
  Практична настава из курсева:
      Објектно-оријентисано програмирање 1, ОАС (2017-)
      Увод у оперативне системе, ОАС (2017-)
      Процесирање језика применом машинског учења, МАС (2018-)
      Напредни курс из рачунарских архитетктура, МАС (2019-)
      Дизајн софтвера, МАС (2019-)
      Софтверски алати за интелигентну анализу текста, МАС4.0 (2020-)
      Биоинформатика, МАС4.0 (2020-)
      Линеарна алгебра, ОАС (2021-)
      Статистичке основе интелигентне обраде података, МАС (2021-)
      Статистички софтвер, МАС (2021-)
      Дигитално процесирање сигнала, МАС (2021-)
      Пробабилистички графички модели, МАС (2022-)
      Математика 2, ОАС (2022-)

Вештине

 • Говорни језици: српски (матерњи), енглески (B2), немачки (A2), руски (A1)
 • Програмски језици: Python, C/C++, C#, Java, R,....
 • Софтверски алати: Visual Studio, Eclipse, Anaconda, Git, AWS,...

Detalji o nastavniku