Dr Aleksandar S. Кostić

Naučni saradnik

Departman za matematiku

Dr Aleksandar S. Кostić

Dr Aleksandar S. Кostić

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Dr Aleksandar S. Кostić Istraživač-saradnik Departman za matematiku   Obrazovanje 2010-2013: Osnovne akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2013-2015: Master akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2015-2021: Doktorske akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Kretanje u službi 2018-2020: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2020- : Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Oblasti naučnog interesovanja Matematičke nauke / Funkcionalna analiza / Teorija fiksne tačke   Identifikacioni broj istraživača ORCID: 0000-0003-4889-6208 E-CRIS: 11967
BiografijaAngažovanjaPublikacije