Dr Aleksandar S. Кostić

Naučni saradnik
Departman za matematiku

Dr Aleksandar S. Кostić

Istraživač-saradnik

Departman za matematiku

 

Obrazovanje

2010-2013: Osnovne akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2013-2015: Master akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2015-2021: Doktorske akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2018-2020: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2020- : Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Oblasti naučnog interesovanja

Matematičke nauke / Funkcionalna analiza / Teorija fiksne tačke

 

Identifikacioni broj istraživača

ORCID: 0000-0003-4889-6208

E-CRIS: 11967

Detalji o nastavniku