Dr Vesna P. Stankov-Jovanović

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Vesna P. Stankov-Jovanović

Dr Vesna P. Stankov-Jovanović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-117

Biografija

BIOGRAFIJA     a) Lični podaci             Dr Vesna P. Stankov-Jovanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, rođena je 11.10.1968. godine u Pirotu. Udata je i majka je dvoje dece.   b) Podaci o dosadašnjem obrazovanju Osnovnu i srednju školu je završila u Pirotu. Na Filozofski fakultet u Nišu, studijska grupa za hemiju, se upisala školske 1987/88. godine. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Niša za 1991. godinu kao najbolji apsolvent Filozofskog fakulteta. Diplomirala je 1992. godine sa prosečnom ocenom 9.57 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom radu, kao najbolji diplomirani student Filozofskog fakulteta.             Na postdiplomske studije se upisala 1992. godine na smer za neorgansku  hemiju, da bi od 1993. godine prešla na analitički smer. Ma
BiografijaAngažovanjaPublikacije