Dr Violeta D. Mitić

Redovni profesor
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-105 Analitička hemija II osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-130 Obrada rezultata u analitičkoj hemiji osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-215 Analiza životnih namirnica master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
H-318 Ravnoteže u hemiji doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-102-B Analitička hemija 1 osnovne akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-259-B Analiza životnih namirnica master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
H-307-B Ravnoteže u hemiji doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-208-B Hemometrija master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
HH.H104C Analitička hemija 1 osnovne akademske studije, Hemija 2021
predavanja
H322C Ravnoteže u hemiji doktorske akademske studije, Hemija 2021
predavanja
XX.H114C Semimikro kvalitativna analitička hemija osnovne akademske studije, Hemija 2021
predavanja
XX.H259C Upravljanje hemikalijama master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
predavanja
XX.H264C Analiza životnih namirnica master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
predavanja
XX.H215C Hemometrija master akademske studije, Hemija
predavanja