Dr Aleksandar Lj. Bojić

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Aleksandar Lj. Bojić

Dr Aleksandar Lj. Bojić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-105

+381 18 514 880

Biografija

Лични подаци Место рођења:       Ниш, Србија Датум рођења:       3. јун 1966. Држављанство:      Српско Брачно стање:        Ожењен, једно дете Поље, Област:        Природно-математичке науке, Хемија Образовање 1991 Дипломирани хемичар: Студијска група за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, наслов дипломског рада: Утицај физичко-хемијских особина специјалних стакала на механичке карактеристике спојева керамика-керамика,
BiografijaAngažovanjaPublikacije