Dr Danijela A. Кostić

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Danijela A. Кostić

Dr Danijela A. Кostić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 6

CV

Biografija

1.1    Лични подаци   Данијела А. Костић рођена је 27.3.1969 године у Нишу. Живи у Нишу,  у улици Ћирила и Методија бр.4. Удата је и има две ћерке.   Подаци о досадашњем образовању   Данијела Костић је уписала Филозофски факултет у Нишу, (група хемија) школске 1987/88 године. Дипломирала је 3.октобра 1991. године године са просечном оценом 9,46 и оценом 10 на дипломском раду. Те године добила је награду Универзитета у Нишу као најбољи дипломирани студент и награду и Српског хемијског друштва.  Била је стипендиста Српске академије
BiografijaAngažovanjaPublikacije