Jelena P. Stojković

Istraživač saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Slika nije dostupna

Jelena P. Stojković

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

  Име и презиме: Јелена П. Стојковић (рођ. Стојановић)E-mail: jelena.stojanovic1@pmf.edu.rs   jelenapstojanovic93@gmail.com Датум и место рођења: 18.10.1993. године, Врање, Република Србија. Образовање: 2017-у току: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Докторске академске студије. 2015-2017: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Мастер академске студије. Назив мастер рада: Биолошка активност и варијабилност хемијског састава етарског уља Pinus mugo (Pinaceae). Стечено звање: Маст
BiografijaAngažovanjaPublikacije