Jelena P. Stojković

Istraživač pripravnik
Departman za biologiju i ekologiju

 

Име и презиме: Јелена П. Стојковић (рођ. Стојановић)

E-mail: jelena.stojanovic1@pmf.edu.rs   jelenapstojanovic93@gmail.com

Датум и место рођења: 18.10.1993. године, Врање, Република Србија.

Образовање:

 • 2017-у току: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Докторске академске студије.
 • 2015-2017: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Мастер академске студије. Назив мастер рада: Биолошка активност и варијабилност хемијског састава етарског уља Pinus mugo (Pinaceae). Стечено звање: Мастер биолог.
 • 2012-2015: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Основне академске студије. Стечено звање: Биолог.
 • 2008-2012: Гимназија "Бора Станковић", Врање.
 • 2000-2008: Основна школа "1. мај" Вртогош, Врање.

Стипендије: 

 • 2019-2022: Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репубике Србије за младе истраживаче-докторанте.

Кретање у служби:

 • Јун 2020- у току: Истраживач-приправник на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Нишу.

Ангажовање у настави:

 • шк. 2023/2024: Инструменталне методе у биологији (Основне академске студије БИОЛОГИЈА) - лабораторијске вежбе;
 • шк. 2021/2022: Ботаника (Мастер академске студије ХЕМИЈА) - лабораторијске вежбе;
 • шк. 2019/2020, 2020/2021. и 2021/2022: Биохемијска систематика биљака (Мастер академске студије БИОЛОГИЈА) - лабораторијске вежбе.

Области интересовања:

 • Систематика и филогенија биљака
 • Хемотаксономија
 • Биолошке активности секундарних метаболита биљака

Идентификациони број истраживача:

 • ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9710-5367

Пројекти: 

 • 2019-2020: "Микроморфолошка, фитохемијска и молекуларна истраживања биљака- систематски, еколошки и применљиви аспекти." Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репубике Србије (бр. 173029).

Учешће на научним скуповима:

 • 2022. 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kladovo, Serbia, 26-29 June.
 • 2020. IV Symposium of biologist and ecologist of Republic of Srpska with international participation, Banja Luka, Republic of Srpska, 12-14 November.
 • 2019. 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt, Serbia, 20-23 June.

Учешће на научно-популарним манифестацијама:

 • 2022: Учесник Пролећне школе природних наука. Регионални центар, Ниш.

Курсеви:

 • 2023: Летња школа масене спектрометрије, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу.
Detalji o nastavniku