Jelena P. Stojković

Istraživač pripravnik
Departman za biologiju i ekologiju

 

Име и презиме: Јелена П. Стојковић (рођ. Стојановић)

Датум и место рођења: 18.10.1993. године, Врање, Република Србија.

Образовање:

 • 2017- у току: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Докторске академске студије.
 • 2015-2017: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Мастер академске студије. Назив мастер рада: Биолошка активност и варијабилност хемијског састава етарског уља Pinus mugo (Pinaceae). Стечено звање: Мастер биолог.
 • 2012-2015: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Основне академске студије. Стечено звање: Биолог.
 • 2008-2012: Гимназија "Бора Станковић", Врање.
 • 2000-2008: Основна школа "1. мај" Вртогош, Врање.

Стипендије: 

 • 2019- 2022: Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репубике Србије за младе истраживаче-докторанте.

Радно искуство:

 • 2020- у току: као истраживач-приправник на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Нишу, ангажована је у извођењу лабораторијских вежби из предмета Биохемијска систематика биљака (мастер академске студије БИОЛОГИЈА).

Пројекти: 

 • 2019-2020: "Микроморфолошка, фитохемијска и молекуларна истраживања биљака- систематски, еколошки и применљиви аспекти." Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репубике Србије (бр. 173029).

Области интересовања:

 • Систематика и филогенија биљака
 • Хемотаксономија
 • Биолошке активности секундарних метаболита биљака

Идентификациони број истраживача:

 • ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9710-5367

Учешће на скуповима:

 • 2022. 14. Симпозијум о флори југоисточне Србије и суседних региона, Кладово, Србија.
 • 2020. 4. Симпозијум биолога  и еколога Републике Српске са међународним учешћем- СБЕРС2020.
 • 2019. 13. Симпозијум о флори југоисточне Србије и суседних региона, Стара планина, Србија.

Курсеви:

 • 2023: Летња школа масене спектрометрије, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу.
Detalji o nastavniku