Dr Aleksandra N. Pavlović

Redovni profesor
Departman za hemiju

Александра Павловић рођена је у Нишу. Уписала је Филозофски факултет у Нишу, смер хемија школске 1993/94. године и дипломирала на истом 29.05.1998. године. Била је стипендиста града Ниша током основних студија.

Школске 1998/1999. године уписала је последипломске студије на Филозофском факултету у Нишу, на Одсеку за хемију, смер аналитичка хемија. Након завршетка студија радила је на Филозофском факултету као сарадник на пројекту МНТР Републике Србије "Разрада нових аналитичких метода за анализу елемената у узорцима природног и вештачког порекла у воденим и неводеним срединама" (бр. 02М14) све до избора y звање асистент-приправник, на Одсеку за хемију, 1. децембра 1999. године.

Дана 07.12.2002. год. одбранила је магистарску тезу под називом "Кинетичко одређивање аминокиселина: хистидина, аргинина и лизина" на Природно-математичком факултету у Нишу.

Докторску дисертацију под називом "Кинетичко одређивање неких аналгетика и седатива," одбранила је 31.03.2009. год. на истом Факултету.

6.10.2009. год. изабрана је у звање доцент за ужу научну област: Аналитичка хемија на Одсеку за хемију Природно-математичког факултета у Нишу.

14.02.2013. год. изабрана је у звање венредни професор за ужу научну област: Аналитичка хемија на Одсеку за хемију Природно-математичког факултета у Нишу.

Држи наставу из предмета: Инструментална аналитичка хемија (основне академске студије), Методологија научно-истраживачког рада (мастер академске студије, Хемија, модул истраживање и развој) и Анализа токсичних супстанци (мастер академске студије, Примењена хемија, модул хемија животне средине ). На докторским студијама држи наставу из предмета Одабрана поглавља оптичких и сродних метода хемијске анализе.

До сада је била истраживач на следећим пројектима Министарства републике Србије:

- Евиденциони број 02М14: "Разрада нових аналитичких метода за анализу елемената у узорцима природног и вештачког порекла у воденим и неводеним срединама" (1999-2000.),

- Евиденциони број 1211: "Развој нових и побољшање постојећих аналитичких метода за праћење квалитета индустријских производа и животне средине" (2001-2005.),

- Евиденциони број 142015: "Развој и примена метода за праћење квалитета индустријских производа и животне средине" (2006-2010.),

- Евиденциони број 172047: "Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена" (2011-),

учесник на међународном TEMPUS пројекту:

- 511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR UoG Project: "Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes", MCHEM, 2011-2013,

- организатор и учесник на пројекту „Европска ноћ истраживача 2014-2015“ (633376-SCIMFONICOM, H2020-MSCA-NIGHT-2014).

- координатор са ПМФ-а пројекта "Европска ноћ истраживача 2016-2017" (Road to Friday of Science-"ReFocuS", 722341 - ReFocuS, H2020-MSCA-NIGHT-2016).

- координатор пројекта "Европска ноћ истраживача 2018-2019" (Road to Friday of Science 2.0-"ReFocuS 2.0", 818325 - ReFocuS 2.0, H2020-MSCA-NIGHT-2018).

- координатор са ПМФ-а пројекта "Европска ноћ истраживача 2020" (Road to Friday of Science 3.0-"ReFocuS 3.0", 955020 - ReFocuS 3.0, H2020-MSCA-NIGHT-2020).

Учествовавала је у организацији студената Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу у дефинисању поставки и огледа намењених популаризацији науке у оквиру осам фестивала науке у Нишу „Наук није баук“ (2010-2017.), три фестивала науке у Житорађи (2015-2017.) и „Европске ноћи истраживача“ (2013-2020.).

Завршила је обуку у организацији Агенције за хемикалије Предавач за саветника за хемикалије за области:

1. Увоз-извоз хемикалија

2. Нарочито опасне хемикалије

3. Ограничења и забране стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину.

Члан је Српског хемијског друштва.

 

 

Detalji o nastavniku