Dr Vladimir N. Ranđelović

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Vladimir Ranđelović je rođen 18.02.1965. godine u Topličkom Kočanu, opština Doljevac.

Osnovnu školu i prva dva razreda srednje škole završio je u Doljevcu, a treći i četvrti razred srednje škole, na smeru laboratorijski tehničar za biologiju, završio je u Nišu. Kao učenik 4. razreda srednje škole učestvuje na V Kongresu biologa Jugoslavije u Novom Sadu i već tada objavljuje i prve naučne radove. 1983. odlazi na odsluženje vojnog roka, a 1984. godine upisuje Prirodno-matematički fakultet Odsek za biologiju u Novom Sadu. Fakultet je završio 1988. godine, pre odslušane četvrte godine, sa prosečnom ocenom studija 9.3 i ocenom 10 za diplomski rad pod nazivom “Močvarna vegetacija gornjeg toka Južne Morave”.

1989. godine je izabran za asistenta-pripravnika za biološku grupu predmeta na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Iste godine upisuje poslediplomske studije na Prirodoslovno-matematskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odseku za Ekologiju, smer Ekologija biljaka, gde je do 1991. godine položio 11 ispita, ali zbog poznatih političkih prilika ne uspeva da brani već urađen magistarski rad. Nakon toga prijavljuje doktorsku disertaciju pod nazivom «Travnjačka vegetacija Vlasinske visoravni» na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme prihvata ovu temu u leto 1992. godine, ali zbog stupanja na snagu novog Zakona o univerzitetu, rad na ovoj disertaciji se zaustavlja.

Poslediplomske studije nastavlja 1993. godine u Beogradu pod mentorstvom Prof. dr Vladimira Stevanovića. Nakon položenih diferencijalnih ispita (6 ispita), 6.10.1994. godine je odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Geobotanička studija Vlasinske tresave”. Svojevrsna potvrda vrednosti ove magistarske teze je svakako njeno citiranje u jednom od najznačajnijih dela iz oblasti biologije na našim prostorima, “Biodiverzitet Jugoslavije”.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Flora i vegetacija Vlasinske visoravni” prijavio je 1997. godine, koju je odbranio maja 2002. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu od 1989. do 2000. godine radio je na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, od 1996. godine je angažovan za izvođenje nastave iz predmeta Botanika na Višoj poljoprivredno-prehrambenoj školi u Prokuplju, od 2000. godine radi na Odseku za biologiju sa ekologijom PMF-a u Nišu, a od 2002. godine angažovan je za izvođenje nastave iz predmeta Botanika na Medicinskom fakultetu u Nišu (videti detaljnije u odeljku “Nastavna delatnost”). U zvanje vanrednog profesora izabran je 2007. godine, a u zvanje redovnog profesora 2012. godine. Autor je većeg broja udžbenika za osnovnu i srednju školu i fakultete.

Od 2000-2004. godine obavlja funkciju sekretara Odseka za biologiju i ekologiju, a od 2004. do 2009. godine je upravnik Odseka. Od 2009. godine je prodekan za nastavu Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Član je Naučno-stručnog veća za prirodno-matematičke nauke Univerziteta u Nišu.

Od 2011. godine je član Naučnog odbora za floru i vegetaciju Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

Uređuje naučni časopis nacionalnog značaja Biologica Nyssana, u čijem osnivanju je učestvovao zajedno sa drugim nastavnicima na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a u Nišu. Osim toga, uređivao je časopis Biološkog društva Dr Sava Petrović “Natura Naissi”.

Član je većeg broja naučno-stručnih organizacija. Član je Ostalpin-dinarische Gesellshaft für Vegetationskunde. U Društvu ekologa Srbije je član Izvršnog odbora i predsednik je Biološkog društva Dr Sava Petrović. Od 1999-2002. godine član je savetodavnog odbora Regionalnog centra za životnu sredinu centralne i istočne Evrope za područje Jugoslavije. Od 2002. je član The Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (OPTIMA), a od 2004. član Italian Society of Phyotosociology. 2011. godine je izabran za člana radne grupe za realizaciju projekta NATURA 2000.

Učestvovao je na većem broju nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata.

Kao član Organizacionog odbora učestvovao je u organizaciji 5th Balkan Botanical Congress, V Kongresa ekologa Jugoslavije, II Simpozijuma o flori Srbije, II, III, IV, V i VI Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije. Bio je predsednik Organizacionog odbora VII, VIII, IX, X i XI Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, koji je njegovim zalaganjem izdignut na viši kvalitativni nivo, tako da poslednja dva imaju status međunarodnog naučnog skupa. Član je Naučnog odbora 1st Internacional Congress of Biologist of Serbia (2009.), International Conference „Medicinal and Aromatic Plants in generating New Values for the 21st century", Sarajevo (2011.), International Conference “Nature protection in XXIst Century” i drugih.

Detalji o nastavniku