Dr Vladimir N. Ranđelović

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Vladimir N. Ranđelović

Dr Vladimir N. Ranđelović

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

Biografija

Vladimir Ranđelović je rođen 18.02.1965. godine u Topličkom Kočanu, opština Doljevac. Osnovnu školu i prva dva razreda srednje škole završio je u Doljevcu, a treći i četvrti razred srednje škole, na smeru laboratorijski tehničar za biologiju, završio je u Nišu. Kao učenik 4. razreda srednje škole učestvuje na V Kongresu biologa Jugoslavije u Novom Sadu i već tada objavljuje i prve naučne radove. 1983. odlazi na odsluženje vojnog roka, a 1984. godine upisuje Prirodno-matematički fakultet Odsek za biologiju u Novom Sadu. Fakultet je završio 1988. godine, pre odslušane četvrte godine, sa prosečnom ocenom studija 9.3 i ocenom 10 za diplomski rad pod nazivom “Močvarna vegetacija gornjeg toka Južne Morave”. 1989. godine je izabran za asistenta-pripravnika za biološku grupu predmeta na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Iste godine upisuje poslediplomske studije na Prirodoslo
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!