Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Татјана Михајилов-Крстев је рођена 28.12.1969. године у Димитровграду. Место њеног сталног боравка је Ниш. 

Подаци о досадашњем образовању

Татјана Михајилов-Крстев је завршила основну школу у Димитровграду, а гимназију Светозар Марковић у Нишу, смеру Лаборант за биологију. Основне академске студије је завршила на Биолошком факултету Универзитета у Београду, на смеру Молекуларна биологија и физиологија, а Докторске академске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, на смеру Микробиологија. Докторску дисертацију под називом ’’Хемијски састав и антимикробна активност етарских уља биљних врста рода Satureja L.’’ је одбранила 20.10.2009. године. чиме је стекла звање Доктор биолошких наука.

Професионална каријера

Татјана Михајилов-Крстев је од 1997-1999. године била запослена у Гимназији у Димитровграду на месту професора Биологије. На Природно-математичком факултету у Нишу, на Департману за биологију и екологију је запослена као асистент-приправник 15.03.2001. године. У звање доцента је изабрана 29.03.2010. године, у звање ванредног професора 01.07.2013. године, а у звање редовног професора 12.12.2017. године. Ангажована је за извођење наставе на ОАС Биологије - из предмета Историја и филозофија биологије, Микробиологија и Алгологија и микологија, на МАС Биологија на предметима Молекуларна биологија прокариота, Биолошке симбиозе и  Биохемија и физиологија микроорганизама, на МАС Екологија и заштита природе на предмету Екологија микроорганизама и на ДАС Биологије на предметима Опште и молекуларне методе у микробиологији и Токсини микроорганизама.  Објавила је практикум из предмета Микробиологија и Алгологија и микологија, као и уџбеник под називом Микробне симбиозе. У периоду од 2009 – 2020. године је била ангажована на два пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: број 172047 и број III-41018.

Објавила је четири едукативне књиге за децу под називом  Зелена планета, 50 експеримента из микросвета,  50 експеримента из  хемије, 50 експеримента из живог света у издању Креативног центра.

Detalji o nastavniku