Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Татјана Михајилов-Крстев је рођена 28.12.1969. године у Димитровграду. Место њеног сталног боравка је Ниш. 

Подаци о досадашњем образовању

Татјана Михајилов-Крстев је завршила основну школу у Димитровграду, а средњу  школу у Нишу на смеру Лаборант за биологију. Основне студије је завршила у Београду на Биолошком факултету на смеру Молекуларна биологија и физиологија, а Докторске студије у Новом Саду на Биолошком факултету на смеру Микробиологија са просечном оценом 9,80. Докторску дисертацију под називом ’’Хемијски састав и антимикробна активност етарских уља биљних врста рода Satureja L.’’ је одбранила 20.10.2009. године. чиме је стекла звање Доктор биолошких наука.

Професионална каријера

Татјана Михајилов-Крстев је од 1997-1999. године била запошљена у Гимназији у Димитровграду на месту професора Биологије. На Природно-математичком факултету у Нишу, на Департману за биологију и екологију је запошљена као асистент-приправник 15.03.2001. године. У звање доцента је изабрана 29.03.2010. године, а у звање ванредног професора 01.07.2013. године. Ангажована је за извођење наставе из предмета Микробиологија, Алгологија и микологија и Екологија микроорганизама; Објавила је практикум из предмета Алгологија и микологија. Ангажована је на два пројекта Министарства за образовање и науку: број 172047 и број III-41018.

Објавила је две едукативне књиге за децу под називом ''Зелена планета'' и ''50 експеримента из микросвета'' у издању Креативног центра.

Detalji o nastavniku