Dr Jasmina M. Jeknić-Dugić

Vanredni profesor
Departman za fiziku

Јасмина Јекнић-Дугић, рођена је 1973. године у Нишу.  Јуна 2000. године завршила студије на ПМФ –у Нишу, на Департману за физику. Магистарирала јануара 2006. на Физичком факултету у Београду. Докторску дисертацију из области теоријске Квантне физике, одбранила је јуна 2010. на ПМФ-у у Крагујевцу. Од 2001. је ангажована на Департману за физику. У звање ванредног професора изабрана 2015. Од 2002 ангажована на научним пројектима МПНТР РС. Од 2013-2015. члан EU COST Action 1006. Похађала “Shell Model Theory Workshop” у Strasbourg-у, 2002. Једномесечни стажеви 2002. и 2003.  у IRES у Сразбургу, у оквиру nTOF колаборације. Учествовала у експерименту 2004. године, у Белгији. Похађала CoQuS, 2010. у Бечу. Коаутор је 20 радова са SCI листе,  као и поглавља и монографије међународног значаја. 2017. је била едитор монографије "Quantum Structual Studies“ World Scientific, Singapore, у оквиру које је била и коаутаор два поглавља. Oбласт истраживања: Квантна физика отворених система и њене примене.

Detalji o nastavniku